Odpowiedz na pytanie B

fdfdfdf  fdff fdf dfdf dfdfd fdf f df sdsfdfdf dfd fdf df df dffdf df df dfdf dfdf dfsdfdfsdfdf

df adfdfdfdfd

fsd fdsfdfdfdfdfdfadfafdfadfdfdf